21 września 2021

W ostatnim okresie padło wiele słów na temat odporności psychicznej. Czasami pytają o to również Klienci - zmierzmy się z jednym z takich pytań:

 

Czy kobiety czy też mężczyźni są bardziej odporni psychicznie?

 

Niewątpliwie to kobiety częściej zgłaszają się po specjalistyczną pomoc do psychoterapeutów czy psychologów. Nie oznacza to jednak że ich odporność psychiczna jest mniejsza. Kobiety po prostu mają większą gotowość do poszukiwania wsparcia jeśli odczuwają spadek nastroju. Jest to jedna z charakterystycznych postaw kobiet, która w bardzo wymierny sposób przekłada się na skuteczność rozwiązywania problemów.

 

Skuteczność działań podejmowanych przez kobiety np. poprzez poszukiwania wsparcia widać w statystykach samobójstw. (na ponad 5 tys samobójstw ponad 4,6 tys stanowią mężczyźni)

 

Natura wyposażyła kobiety w mechanizmy pozwalające lepiej od mężczyzn radzić sobie z pewnymi kategoriami problemów. Jednym z mechanizmów – jeśli można tak powiedzieć są emocje i gotowość do ich odczuwania, okazywania, rozmawiania o nich…

 

Temat gotowości do odczuwania emocji i ich akceptacji wiąże się również z tym jak byliśmy wychowywane/ni – czy okazywanie emocji jest "be" – czy niekoniecznie.

 

Najprawdopodobniej w przypadku kobiet to wydawanie na świat potomstwa i chęć zapewnienia mu później odpowiednich warunków była podstawą do rozwoju umiejętności budowania relacji społecznych, które stały się umiejętnością wielce przydatną we współczesnych czasach.

 

Korzystając z własnych doświadczeń warto zauważyć iż Model Siły i Odporności Psychicznej 4C wraz z Testem MTQ-48 pozwala na bardzo precyzyjne zobrazowanie różnic pomiędzy ludźmi, a więc również pomiędzy kobietami, a mężczyznami.

 

Profil odporności psychicznej, który zazwyczaj określamy na początku współpracy pozwala na zidentyfikowanie konkretnych obszarów z jakimi pracujemy. Nie musimy dzięki temu się domyślać, czy „wróżyć z fusów”.

 

Statystyki oczywiście jednak istnieją  i potwierdzają to, co często widzimy podczas bezpośredniej pracy z Klientami, choć przyznam, że nie kierujemy się nimi podczas precyzowania z Klientami celów naszej współpracy.

 

Analiza wyników badań kwestionariuszem MTQ-48 stosowanym nie tylko przez nas w Polsce, jasno wskazuje na dwa obszary, w których poziom umiejętności kobiet i mężczyzn wyraźnie się różnią.

 

Pierwszym z nich jest wspomniana powyżej gotowość do budowania relacji wyrażona w stosowanym przez nas kwestionariuszu MTQ-48 w skali „pewność siebie z kontaktach interpersonalnych” . Oczywiście. że kobiety wykazują statystycznie większą łatwość w tym obszarze.

 

Drugim, w którym kobiety „słabiej” wypadają od mężczyzn to obszar wiary we własne umiejętności. Spotykając się z Klientkami często słyszymy, że w sumie to „ja nic takiego wielkiego nie potrafię” albo „wszyscy mają taką umiejętność”.

 

Oczywiście nie jest to równoznaczne z faktem posiadania mniejszych kompetencji przez kobiety – jedynie odzwierciedla subiektywną ocenę znacznej części Pań.

 

Niezależni od statystyk, modeli i założeń pracujemy zawsze z konkretną osobą, rozmawiamy o Waszych wyzwaniach i dążymy do rozwiązań, które są przez Was odbierane jako „Dobre”.

 

 

"Czy lepiej radzą sobie kobiety, 
czy mężczyźni"?

Polityka bezpieczeństwa

KONTAKT ZE MNĄ >

Regulamin szkoleń