Polityka bezpieczeństwa


Niniejsza polityka bezpieczeństwa reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.marcinbanski.pl, a także zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach ww. strony.
Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) Użytkowników strony internetowej www.marcinbanski.pl jest Humanlab Marcin Bański z siedzibą w Katowicach, ul. Rymera 4, NIP 6292162763. Kontakt za pomocą wiadomości e-mail możliwy jest poprzez adres: kontakt@marcinbanski.pl lub za pomocą telefonu: 694135513.

Postanowienia Ogólne
1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, szczególnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację
1. Administrator może gromadzić dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.1.7 osoby (zwanej dalej „Użytkownikiem”) zapisującej się na Newsletter, zamawiającej usługę, rejestrujący się lub logującej jako użytkownik, dokonującej zakupu lub kierującej zapytanie przez formularz zamieszczony na stronie internetowej.
2. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do działania serwisu i otrzymywania wiadomości mailowych w formie newslettera.
3. Administrator szanuje prawo do prywatności i oświadcza, że dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Zakres i cel zbierania danych osobowych za każdym razem wynikają z dobrowolnej zgody Użytkownika.
2. Administrator wykorzystuje uzyskane dane jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, przesyłania newslettera, informacji o organizowanych warsztatach i webinarach oraz w celach marketingowych.
3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo jest on zainteresowany otrzymywaniem wiadomości.

Odbiorcy danych
1. Możliwymi odbiorcami danych Użytkownika są:
– WebWaver Maciej Czajkowski, ul Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa, NIP: 5222791884 – serwer hostingowy, na którym utrzymana jest domena strony.
– MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – platforma mailingowa, poprzez którą wysyłany jest newsletter.
2. Narzędzia wykorzystywane na stronie, zbierające dane osobowe to:
– Narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin przez Użytkownika strony, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
– Narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
– Jako, że Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcję profilu społecznościowego, może się to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
– W związku z osadzaniem na podstronach wideo z serwisu YouTube, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
3. Wymienione wyżej podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Prawa Użytkownika zgodnie z RODO:
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik posiada:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził.

Dane zbierane automatycznie
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony www.marcinbanski.pl na jego urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) raz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić niczyjej tożsamości.
3. W trakcie korzystania z www.marcinbanski.pl Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez niego.
4. Pliki cookies, jakie są wykorzystywane to:
– Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.
– Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram, Pinterest), z których korzysta strona i Użytkownik.
5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
6. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

Postanowienia końcowe
1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.marcinbanski.pl

Polityka bezpieczeństwa

KONTAKT ZE MNĄ >

Regulamin szkoleń